The Early Action Together ACEs learning network provides helpful information for the public, professionals and Police about the Early Action Together programme and its work in relation to Adverse Childhood Experiences (ACEs).

English

Mae rhwydwaith dysgu ACE Camau Cynnar gyda’n Gilydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a'r Heddlu ynghylch y rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd a'i gwaith mewn perthynas â Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE).

Welsh